Tuet ja rahoitus

Palveluita tilattaessa on hyvä tietää että me ymmärrämme myös näiden asioiden päälle.


Hyväksymme maksuvälineeksi palvelusetelit ja palveluistamme suuri osa kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Tarjoamme palvelusetelein omaishoidon lomituspalvelua.


Kotitalousvähennys

Sinulla on mahdollisuus saada suuresta osasta palveluitamme kotitalousvähennys. Vuonna 2024 kotitalousvähennys on verovähennys, jonka voit saada kun ostat palveluja kotiisi tai vapaa-ajan asunnollesi. Kotitalousvähennyksen määrä v 2024 on enintään 2250e/v./hlö. 

HUOM!
  • Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä. 
  • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. 
Vähennykseen oikeuttavat kotipalvelumme kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Lisätietoa:

Palveluseteli

Kuulumme palvelusetelituottajarekisteriin. Voit hyödyntää palveluseteleitä palveluihimme.

Voit saada palvelusetelin palvelutarvearvioinnin ja myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelistä tehdään aina viranhaltijapäätös. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Lisätietoa:
  • Palse.fi-portaali on mm. palveluseteleiden, ostopalveluiden, asiointikanava. Portaalissa voit myös etsiä palvelusetelin oikeuttamalle palvelulle palveluntuottajaa. Siirry asioimaan portaaliin kirjautumalla sisään henkilöasiakkaana. Siirtyminen puolesta-asiointiin tapahtuu henkilöasiakkaan kirjautumisen kautta.  

    www.palse.fi

Omaishoitajan oikeus vapaaseen

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus ja on verotettavaa tuloa. 

Keski-Suomen hyvinvointialue voi myöntää omaishoidon tukea seuraavin edellytyksin, mikäli henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa joko ympärivuorokautisesti tai useamman kerran päivässä. Edellytykset, että omaishoidon tuen myöntämiseen lapsen ja nuoren kohdalla täyttyvät, tulee hoidon olla erittäin vaativaa ja/tai sitovaa verrattuna terveeseen saman ikäiseen. 

Hoidettavan kotikunnan tulee olla Keski-Suomen hyvinvointialueella. 

Omaishoidon tukea voit hakea lomakkeella ja asiakasohjaaja sopii tämän perusteella kotikäynnin palvelutarpeen arviointia varten. 

Hae omaishoidon tukea hakemuksella.

Lisätietoa:
KotitalousvähennysOta yhteyttä 

Haluatko tietää lisää? Täältä löytyvät yhteystiedot »